Kompetencer og CV

Jette Boel Brøchner

Økonomi og regnskab

Økonomi og regnskab har været den røde tråd gennem hele mit arbejdsliv. I mere end 25 år har jeg være ansat i egentlige økonomi- og regnskabsfunktioner, og efterfølgende, hvor jeg har arbejdet med projekterne Eventhotel i Tjekkiet og Classic Race Aarhus, har administration, økonomi og regnskab i forbindelse hermed, også været én af min arbejdsopgaver.

Jeg har således stærke kompetencer inden for budget, kalkulation, projekt regnskab, likviditetsstyring, årsregnskab og bogholderi i almindelighed. Jeg har erfaring med opbygning af ny virksomhed, opstart af bogholderi m.m. og er ligeledes i stand til at vurdere en businesscase ud fra et rentabelt synspunkt.

Projektledelse

Som eventchef for Classic Race Aarhus har jeg udarbejdet såvel overordnede som detaljerede eventplaner med fokus på strategi og rammer af økonomi. Jeg har faciliteret styregruppemøder for organisationens 80 gruppeformænd/næstformand, hvoraf halvdelen har refereret til mig. Individuelt med gruppeformænd har jeg arbejdet med de detaljerede planer, hvor der har været fokus på bemanding, tidsplaner, materialer og udstyr, logistik m.m. Jeg har haft hands on på eksekvering af eventen med base i headquarters hvor jeg har haft radiokontakt til gruppeformænd. Efter eventen har jeg både overoverordnet og individuelt med grupper deltaget i evaluering for at sikre at kommende eventplaner tilpasse og udvikles således at eventen fortsat har succes.

Som indehaver af eventhotellet i Tjekkiet har jeg lavet eventophold og rejser målrettet privatpersoner og mindre danske virksomheder. Jeg har planlagt og booket rejsen med fly, bus, billeje etc. Udarbejdet program for opholdet og dets aktiviteter og har haft hands on på eksekvering.

Netværk

Jeg har gennem de seneste 15 år opbygget et meget stort netværk.

Gennem arbejdet med Classic Race Aarhus har jeg opbygget gode relationer til samarbejdspartnere, såvel kunder og leverandører som andre kulturinstitutioner. Desuden har jeg haft samarbejde med Aarhus Kommune om særlige events, på både rådmands- og embedsmandsniveau. Jeg har planlagt og faciliteret arrangementer for Classic Race Aarhus’ netværkssponsorer Classic Connect og Members Club. Endvidere har jeg kontakt til den meget store gruppe af frivillige som har været med til at gøre Classic Race Aarhus muligt.

Gennem tiden hvor jeg var beskæftiget med eventhotellet, hvor jeg sammen med min ægtefælle var værtspar, skabte vi mange relationer med gæster som i dag, stadig er en del af netværket.

Min ægtefælles virke som byrådsmedlem og honorær konsul har ligeledes givet mig et tæt og nyttigt netværk.

w

Marketing og kommunikation

Hos Classic Race Aarhus har jeg haft direkte samarbejde med webmaster i forhold til kommunikation af eventens aktiviteter, hvor jeg har skrevet tekster og kvalitetssikret indhold på hjemmesiden.

Jeg arbejder med det grafiske program InDesign og er således i stand til at udarbejde online og trykklart præsentationsmateriale af enhver art.

For Helnan Marselis Hotel har jeg udarbejdet alt brochuremateriale, plakater, menukort, annoncer til online og print m.m. Endvidere har jeg lavet løbende rettelser og genereret ny content på hotellets hjemmeside.

I forbindelse med markedsføring af eventhotellet i Tjekkiet har jeg varetaget markedsføring i sin helhed. Ud over hjemmeside, brochurer og andre tryksager har jeg haft fokus på direkte og personlig markedsføring via relationsskabende aktiviteter som f.eks. foredrag, receptioner, middage etc. Endvidere har vores eventhotel skabt meget medieomtale, som af den vej har skabt øget efterspørgsel og besøgende.

Idé- og konceptudvikling

Jeg har aktivt deltaget i idé og konceptudvikling af Classic Race Aarhus, hvor jeg primært har haft fokus på de aktiviteter der har ligget uden for racerbanen. Aktiviteter som har været med til at skabe ikke kun en raceevent men en racefestival hvor unikke udstillinger, boder og aktører med tidstypisk udtryk får hele eventen til at have en rød tråd af noget klassisk med en venlighed og charme som der ikke ses ved andre motorsportsarrangementer. Jeg har været med i udvikling af de nye tiltag der hvert år har differentieret eventen fra tidligere år og har bl.a. lavet research på Goodwood Revival i England.

I starten af nullerne købte min mand og jeg et 2000 m2 stort slot i Tjekket med historie tilbage til det 16. århundrede. Jeg idé- og konceptudviklede stedet til at blive et lille charmerende eventhotel med 16 værelser, restaurant, bar og wellnessfaciliteter. Jeg havde selv hands on i hele processen, lige fra dialog med arkitekt og byggeledelse til indkøb af inventar og indretning i sin helhed.

Jette har stærke kompetencer inden for økonomi og regnskab. Der er orden i bogholderiet, der er styr på kalkulationer, budgetter m.v. og der leveres fyldestgørende rapporteringer, hvad enten det er til ledelsen eller bestyrelsen.

Jørgen Bertelsen

Statsautoriseret Revisor

Jette har i den grad været med til at udvikle Classic Race Aarhus til det fantastiske event det er i dag. Hun har med stort drive, været i stand til at virkeliggøre alle de aktiviteter som ligger uden for racerbanen.

Claus Søgaard Poulsen

Bestyrelsesformand, Classic Race Aarhus

Jette har lavet den fedeste event for mit firma. 15 mand var ude at køre formel-racere på racerbanen i Most, Tjekkiet, efterfulgt af et velorganiseret program på eventhotellet Zamek Knezice.

Frank Stott

Business Development Manager, Avnet

Referencer