Mindeord for Niels Brøchner

Avisartikler

Aarhus Stiftstidende 16. november 2016

Efter halvandet års sygdom døde 70-årige Niels Brøchner tirsdag morgen

Kongen af Classic Race Aarhus, og tidligere byrådsmedlem for konservative Niels Brøchner døde tirsdag morgen efter halvandet års sygdom. Han blev 70 år.

Flere århusianere kender Niels Brøchner som leder af Classic Race Aarhus, tidligere byrådsmedlem – først for Venstre og senere Det Konservative Folkeparti. Desuden har han været formand for FC Aarhus – en overbygning til Aarhus Fremad og Skovbakken, der dog kun varede halvandet år.

Niels Brøchner er udlært automekaniker og elskede biler og fart. I over 50 år kørte han motorløb. Efter han blev udlært, startede han straks et autoværksted, og han var Skoda-forhandler i mange år.

I maj 2016 afviklede han for syvende og sidste gang Classic Race Aarhus. Mike Legarth, tidligere konservativ folketingspolitiker, overtog direktørposten 1. juni.

Også en politisk karriere har han haft, idet han i næsten 13 år var medlem af byrådet i Aarhus. Fra 1998 til 2011. Først for partiet Venstre og fra 2007 for Det Konservative Folkeparti. Han var medlem af blandt andet Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Én af hans markante mærkesager var, at Aarhus skulle bevares som Århus.

»Bolle-ået giver Aarhus et særpræg,« lød det dengang fra byrådsmedlemmet, der dog kunne acceptere de to a’er, når de indgår i Classic Race Aarhus.

Niels Brøchner fyldte 70 år i marts i år. Den 15. november klokken 9.09 døde han

10. november skrev Niels Brøchner følgende på Facebook:

»Alle, der kender mig, ved at jeg sjældent skriver om personfølsomme forhold – heller ikke mine egne. Denne gang skal så være undtagelsen! For ca. 1,5 år siden fik jeg konstateret cancer i tyktarmen, dette bredte sig til leveren, og hver gang jeg forventede en positiv tilbagemelding, udeblev den.
Jeg har nu efter flere operationer fået at vide, at kræften har bredt sig, og at der kun er livsforlængende kemo tilbage. Det er man lige nu ved at køre ind.
Jeg vil forsøge at leve resten af mit liv så normalt som muligt, fortsætte mit arbejde i det omfang kræfterne slår til og prøve at bevare mit humør.
Når I møder mig i det offentlige vil jeg bede jer undlade de små velmenende skuldertryk eller offentlig snak om min sygdom, det er ikke hemmeligt, blot træls når jeg bliver rørt. I er altid velkomne til en snak om alt. Hos mig i privaten, blot jeg har ret til at aflyse når kræfterne svigter.«

Aarhus Stiftstidende 17. november 2016

Grundlæggeren af Classic Race Aarhus er død

Niels Brøchner blev 70 år

Lige til det sidste gik det stærkt i Niels Brøchners liv, der i marts måned i år fejrede sit 50-årsjubilæum som selvstændig i erhvervslivet. Og karakteristisk for ham kombinerede han det med sin 70-års fødselsdag. Han kunne lide at have flere bolde i luften, og det gik ofte stærkt. Det gjorde det desværre også med sygdommen: For godt en uge siden valgte han at offentliggøre, at det var alvorligt, og den 15. november om morgenen sov han ind.

Niels Brøchner fik sat nogle aftryk undervejs, og mange af dem var i bilverdenen. Det var da også der, det hele startede: Han blev uddannet som mekaniker i 1966, og allerede samme år åbnede han eget værksted. Han var en selvstændig sjæl, og det viste sig også at være som selvstændig, han trivedes bedst, for lige siden har han holdt foden under eget bord.

Det gik sjældent stille for sig, for Niels Brøchner havde aldrig kun én bold i luften af gangen: Han var kendt for sine mange idéer og projekter, der overraskende ofte blev ført ud i livet. Han yndede mottoet, at »hvis en opgave synes umulig, så giv den til mig«. Det førte blandt andet til at sælge flere Skoda i Danmark i halvfjerdserne og firserne, end selv de største optimister havde turde spå om. Men karakteristisk for ham så bedrev han sideløbende med den stadig større bilforretning også andre roller – så forskellige som studievært på TV og bestyrelsesposter i Dansk Industri.

Sidstnævnte roller gav ham i halvfemserne indblik i det politiske liv, og i 1998 trådte han ind i Aarhus byråd. Han fortsatte samtidigt sit særdeles aktive erhvervsliv og modtog i nullerne både netværkspris for socialt ansvar og hele tre gange Gazellepriser. I det hele taget blev det til en del priser, og mest stolt var Niels Brøchner af sine tjekkiske bedrifter: Han havde en vigtig rolle i at gøre Skoda stor i Danmark, men brugte også sine netværksevner til at styrke den øvrige handel mellem Danmark og Tjekkiet. Siden 2003 har han båret titlen som Tjekkisk konsul og blev i 2016 anerkendt med en æresmedalje fra Tjekkiets Udenrigsministerium.

I nyere tid var hans største projekt racerløbet Classic Race Aarhus. Karakteristisk for ham lod han sig ikke afskrække af, at mange mente, det var en umulig opgave at arrangere et racerløb rundt om Mindeparken i Aarhus. Tværtimod motiverede det ham, og det umulige projekt lykkedes: Den første udgave af løbet blev kørt i 2010. Siden er Classic Race Aarhus vokset til at være en international begivenhed med 40.000 besøgende og har været medvirkende til at sætte Aarhus på Europakortet. Hvilket lå Niels Brøchner meget på sinde, da det var hans løfte til byens politikere før det første løb i 2010.

Niels efterlader sig sin hustru Jette, to børn og to børnebørn.

Mindeord

Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus

»Tidligere byrådsmedlem Niels Brøchner er død. Selv om det sker efter længere tids sygdom, virker det alligevel meget overraskende og trist, da det kun er få dage siden, han sidst var forbi rådhuset. Svækket af sygdom, men fortsat med den varme og virkelyst, som altid har været hans kendemærke.

Ved Niels Brøchners død tager Aarhus ikke blot afsked med et tidligere byrådsmedlem, men også med en dygtig og kreativ erhvervsmand samt en ildsjæl, der elskede Aarhus og altid var opsat på at skabe nye muligheder for byen. Som byrådsmedlem stod han for godt samarbejde, en sober tone og en bred interesse fra ældreomsorg over infrastruktur til arbejdsmarkedspolitik.

Niels var en farverig, klog og engageret mand, som havde mange venner og et stort netværk i Aarhus. Udgangspunktet for hans virke var Aarhus, men han havde også et internationalt udsyn som drivkraft. Det kom meget flot til udtryk gennem hans store arbejde med at skabe og gennem årene udvikle Classic Race Aarhus til en imponerende event med betydning for både ind- og udland.

Der står i dag stor respekt om den indsats, Niels Brøchner har lagt navn til for sin by.

Æret være hans minde.«

Marc Perera Christensen (K), 2. viceborgmester og byrådsmedlem i Aarhus

»Det er med stor sorg, at Det Konservative Folkeparti i Aarhus har modtaget meddelelsen om Niels Brøchners bortgang.

Trods sin sygdom gav Niels ikke op. Han fortsatte med at være sig selv og være til stede mest muligt. Senest i fredags, hvor han, sammen med Jette, deltog i markering af Konsulforeningens 90-års jubilæum.

Niels var igennem hele livet en engageret og initiativrig person. Han kæmpede for sine synspunkter og sine drømmer, med en ukuelig vilje og arbejdsindsats. Niels var en ’selfmade-man’, der tjente som stor inspirationskilde for sine omgivelser. Via talrige erhvervseventyr bragte han sig selv i spil og blev en anerkendt person i Aarhus. Den dag i dag kan få århusianere vel se en Skoda uden at tænke på Niels. Men også den tjekkiske republik har stor grund til at være taknemmelig over Niels’ indsats – ligeså vel som vi alle tænker på Niels, når talen falder på Classic Race Aarhus.

Niels ønskede at ændre på samfundet. Han drømte om et samfund, der i langt højere grad værdsætter hårdt arbejde og privat virkelyst. Hans drømme om samfundet kastede ham ind i politik, hvor han hurtigt blev kendt som en mand med markante holdninger. I dag kan vi bl.a. glædes over hans kamp for en ren by og minde hinanden om at værne om et rent Aarhus. Vi tænker på ham, når vi kører på Værkmestergade, og vi tænker på ham i disse dage, hvor Niels’ store mærkesag – overdækningen af banegraven – atter er på den politiske dagsorden.

Niels blev oprindeligt valgt i byrådet for Venstre men valgte senere at skifte til Det Konservative Folkeparti. Det skete på en ordentlig og sober måde.

Jeg er Niels evigt taknemmelig for hans kloge og erfarne råd, da vi kom i byrådsgruppe sammen. Han var en god mentor for en ung mand som mig. Det Konservative Folkeparti skylder ham stor tak for indsatsen.

Savnet er stort, og tankerne om Niels er mange. Men først og fremmest går vores tanker til hans efterladte. Til Jette og til hans børn og børnebørn.

Æret været Niels Brøchners minde!«

Mogens Ellerbæk, formand for Konsulforeningen, Corps Consulaire Aarhus

»Vi har til vore store sorg modtaget underretning om, at Corps Consulaire Aarhus, næstformand, konsul Niels Brøchner efter nogen tids svær sygdom er sovet ind.

Niels var en foretagsom iværksætter, udover sine virksomheder og politiske engagement brændte han for Classic Race og sit mangeårige hverv som konsul for Tjekkiet.

De senere år deltog han engageret i arbejdet med at skabe større synlighed og virke for foreningen for konsuler i Aarhus, Corps Consulaire Aarhus, og blev ved seneste generalforsamling indvalgt i bestyrelsen, hvor han fungerede som næstformand. Således deltog han senest i planlægning og udførelse af fejringen af foreningens 90-års jubilæum fredag den 11. ds, et arrangement hvor Niels trods alvorlig sygdom deltog med sin hustru, Jette.

Mit kendskab til Niels begrænser sig til de senere år, og ganske særligt omkring bestyrelsesarbejdet, som igennem den senere periode udviklede sig til et nært, varmt venskab.

Udover virkelysten viste Niels ganske ofte en nærhed og en ordentlighed i det, han beskæftigede sig med, foruden et sædvanligt godt humør.

Vore tanker går til hans hustru, Jette, og familien.

Æret være hans minde.«

Arne Pedersen, formand DMKA

I anledning af Niels Brøchners alt for tidlige død.

Det er med stor sorg, at måtte konstatere, at en nær ven, en motorsports entusiast, en driftig forretningsmand og tidligere politiker, ikke er her længere.

Niels Brøchner har gennem mange år, betydet overordentlig meget, for motorsporten i Danmark, med sine visioner og et stort drive og gå på mod. Niels så altid mulighederne, frem for begrænsningerne.

Niels har altid haft et stort hjerte for motorsporten, som har fyldt meget i hans virke.

DMKA og Ring Djursland, har gennem mange år nydt godt af forskellige former for samarbejde med Niels, med udgangspunkt i hans ideer og initiativer. Niels var en stor inspirator og iværksætter.

Niels har været medlem af klubben i mange år, og har nydt at komme på Ring Djursland, som han elskede at færdes på. Ring Djursland var Niels` hjemmebane.

Med Niels` passion for motorsport, lykkedes det med succes, at få etableret det umulige, nemlig et årligt motorløb i hjertet af Århus by. Vi er i DMKA stolte over, at vi som samarbejdspartner, var med til at starte det op, og afvikle de første løb.

Motorsporten har mistet en personlighed, en iværksætter og en organisator, som har efterladt et tomrum, der kræver mange kræfter at udfylde. Visioner og fremtidstanker for motorsporten, er med Niels gået tabt.

Personligt er jeg dybt berørt af, at have mistet en nær ven og samarbejdspartner gennem mange år. En personlighed som gennem de mange år har givet inspiration og personlige oplevelser.

Klubbens og mine tanker går til de efterladte, i denne svære stund.

ÆRET VÆRE NIELS BRØCHNERs MINDE.

Alstrup, AUTOSPORT

Niels Brøchner 1946-2016

Idémanden og hovedarkitekten bag Danmarks største bilsportsevent er gået bort efter længere tids sygdom, et halvt år efter sin 70 års fødselsdag.

For Niels Brøchner var biler den helt store drivkraft i livet. Dagen efter, at han havde modtaget sit svendebrev som automekaniker i barndomsbyen Vejle, startede han som selvstændig, og det blev ikke den eneste virksomhed, som den østjyske iværksætter stod bag. Gennem en lang årrække drev han en Skoda-forhandling i Århus, som i flere år var Danmarks største af sin slags. Herigennem skabte han kontakter med mærkets hjemland, der bl.a. førte til, at han i 2003 blev udnævnt til honorær tjekkisk konsul for Jylland og Fyn.

Niels Brøchner kastede sig også ud i mediebranchen, hvor han stod i spidsen for den lokale tv-station Århus Kanalen, der havde et fast motorsportsprogram på sendefalden.

For motorsporten var et af livets krydderier for ham. Interessen gik i arv til sønnen Allan, som han bakkede op i Formel Ford 2000-klassen, og deres team tog senere skridtet til Formel Renault-klassen, hvor han bl.a. støttede op om unge kørere som Jesper Wulff Laursen og Steffen Møller. Og så kom han selv bag rettet igen. Men nu i en historisk BMW 2002ti, og et besøg ved Copenhagen Historic Grand Prix gav ham ideen til det, der må betegnes som hans livsværk – Classic Race Aarhus.

Takket være sit store århusianske netværk, hvor han i en 13-årig periode sad i byrådet, og sin evne til at begejstre og engagere folk omkring sig fik han i 2010 skabt et løb på en gadebane, hvis lige kun findes ganske få andre steder i Europa. Et løb, som i 2016 satte ny rekord med 40.000 tilskuere, hvoraf mange aldrig ville have oplevet et racerløb, hvis det ikke hade været for hans initiativ.